Alilo Honey Bunny

Zakres świadczonych usług:

  • przygotowanie wersji polskiej
  • napisy/animacja 2d
  • udźwiękowienie